YOYOSO Lũy Bán Bích

YOYOSO LŨY BÁN BÍCH

315 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh